Investeren in
onze medewerkers

In 2018 waren er 609 vaste werknemers bij DP World, een stijging met ruim 25% t.o.v. 2016